Tag: Doopdienst

Doopdienst

Doopdienst

‘Wat aarzel je nog…? Sta óp, en laat je dopen…! (Hand.22:16)’ Wat een belangrijke gebeurtenis in het leven van een christen! Gedoopt worden… Zo van waarde blijkbaar, dat Ananias op gebiedende wijs bovenstaande woorden aan Paulus richt. Tóón dat je voor Christus wilt leven, Paulus! Tóón dat je je oude […]

Read More →

Doopdienst 2014

Doopdienst 2014

We zijn heel blij dat we op 6 juli 2014 weer een doopdienst zullen hebben in het zwembad van Klaaswaal. De dopelingen en de gemeente bereiden zich voor op een feestelijke dienst. Bij de volwassendoop (doop op geloof) verklaar je als dopeling in God te geloven en Jezus te willen […]

Read More →

Openlucht Doopdienst Kerk vd Nazarener HW

Openlucht Doopdienst Kerk vd Nazarener HW

Afgelopen zondag heeft in het zwembad in Klaaswaal een open lucht doopdienst plaats gevonden van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Onder grote belangstelling van gemeenteleden, belangstellenden, en familie en vrienden van de dopelingen, werden 5 mensen gedoopt door de predikant Frank van den Akker. Iedere dopeling had daarnaast […]

Read More →

Doopdienst !

Doopdienst !

Zondag 30 juni as.  is er weer een doopdienst! , een feest! Diverse mensen hebben aangegeven zich graag te willen laten dopen, als zichtbaar teken van hun verlangen het ‘oude’ leven te begraven in het watergraf, en op te staan in een nieuw leven, wat werkelijk toegewijd aan Christus zal […]

Read More →

Doopdienst !

Doopdienst !

Op zondag 17 juni is er weer een doopdienst!   Geweldig! Verschillende mensen hebben aangegeven hun geloof graag te willen bevestigen door middel van de doop door onderdompeling, als zichtbaar teken van hun verlangen het ‘oude’ leven (waarin Christus geen ‘Heer’ was) te begraven in het watergraf, en op te staan in […]

Read More →

Bedankje van de dopelingen

Wij willen iedereen die mee heeft geholpen aan de voorbereiding en de uitvoering van de doopdienst heel hartelijk bedanken. Dankzij jullie inzet hebben wij kunnen genieten van een geweldige dag en voelden onze gasten zich welkom. Nogmaals reuze bedankt. Suzanna, Vera, Hadassa, Eva, Henk en Marjan.