Wat is dat toch voor kerk???

Kerk van de Nazarener,  wat is dat toch voor kerk???

Onderdeel van wereldwijde kerk
De Kerk van de Nazarener Hoeksche Waard is sinds 2002 Hoeksche Waard aanwezig. In de rest van Nederland zijn nog 12 Kerken van de Nazarener te vinden. Wereldwijd is de kerk echter veel groter (meer dan twee miljoen leden). De kerk is ontstaan in Amerika rond 1900 en sinds 1967 actief in Nederland.

De start in de Hoeksche Waard
Al enkele jaren had een aantal gezinnen de wens om een kerk in de Hoeksche Waard te starten die anders zou zijn. Het moest een kerk zijn die ook familie en vrienden zou kunnen aanspreken, die niet gewend waren naar een kerk te gaan. Een eigentijdse kerk, die de toepasbaarheid van het geloof in deze tijd  benadrukt, was wat zij voor ogen hadden.  Zo kwamen deze gezinnen terecht bij de Kerk van de Nazarener.

De Kerk van de Nazarener heeft een voor Nederland wat vreemde naam. Deze verwijst naar Jezus Christus, die uit Nazareth kwam. Jezus heeft een groot gedeelte van zijn leven in deze plaats gewoond onder de mensen van dit dorp. Zoals Jezus onder de mensen geleefd heeft, zo wil de Kerk van de Nazarener tussen de mensen in staan en iets voor ze betekenen. Voor de kerk in de Hoeksche Waard houdt dit in dat we onderdeel willen zijn van de Hoeksche Waardse samenleving.

Positie van onze kerk
Als je de kerk zou moeten plaatsen tussen de bestaande kerken, dan bevindt de kerk zich zo ongeveer tussen de evangelische en de traditionele kerken in. Met de traditionele kerken hebben we met name de organisatiestructuur gemeen. Zo kennen we een theologisch geschoolde predikant en een eindverantwoordelijke kerkenraad. De kerkenraad wordt vanuit en door alle leden gekozen. De kerk is dus een democratisch orgaan, waarin ten diepste de leden het voor het zeggen hebben. De predikant heeft bij ons een degelijke, kerkelijke opleiding genoten, die ook in de praktijk getoetst wordt, alvorens tot een definitieve aanstelling wordt overgegaan.

Met de evangelische kerken hebben we de nadruk op een persoonlijk geloof gemeen. Een persoonlijk geloof houdt in dat iedereen God kan leren kennen en daar ook zelf voor verantwoordelijk is.
God is daardoor een wezenlijk aanwezige ‘Persoon’ geworden, aan wie je raad vraagt, die je troost en met wie je je vreugde deelt. Je kunt Hem kennen, en actief met Hem omgaan, wat een geweldige ervaring is omdat Hij een God van Liefde is; een God die van alle mensen houdt!
De liederen die bij ons gezongen worden, komen meestal uit een evangelische bundel en hebben een eigentijds karakter.

In de praktijk
Dat we tussen de traditionele kerken en de evangelische kerken in zitten, blijkt ook uit het feit dat bij ons kinderen gedoopt kunnen worden, als ook ‘opgedragen’ (kinderzegening) afhankelijk van de keuze door de ouders. De gedachte hierbij is dat de keuze en het hart en de belofte van de ouders belangrijker is dan de wijze waarop zij dit willen uiten.

Verder kiest de kerk ervoor om de nadruk te leggen op de praktische navolging van Jezus. Zoals Jezus heeft geleefd en met de mensen is omgegaan, zo willen wij ook leven en met onze medemensen omgaan.
Allerlei geloofsonderwerpen waarover je van mening kunt verschillen, worden in de Kerk van de Nazarener niet gerekend tot de hoofdzaken. Als iemand God liefheeft met alles wat in hem of haar is, en zijn naaste liefheeft als ook zichzelf, dan is het niet nodig om over allerlei bijzaken te struikelen. Over deze bijzaken mag je van mening verschillen en toch elkaar aanvaarden. Het wordt van alle gemeenteleden gevraagd om de ander hierin vrij te laten.

De boodschap dat Gods liefde mensen kan veranderen en vrij maken, is te belangrijk om niet te vertellen door eindeloze (zinloze?) debatten over de ‘ware leer’. Deze ‘eenheid in verscheidenheid’  is de basis voor het ‘gemeente-zijn’ in de kerk in de Hoeksche Waard en eigenlijk ook wereldwijd in de Kerk van de Nazarener.

Kerk zijn in het groot en in het klein
Omdat een kerk al gauw als massaal ervaren kan worden, zijn er veel activiteiten om dit te doorbreken. Zo kennen we binnen de kerk zogenaamde kringen. Dit zijn kleine groepen uit de kerk, van mensen die meestal bij elkaar in de buurt wonen en die maandelijks of tweewekelijks bij elkaar komen. Op deze kring leer je al snel een aantal mensen kennen en zorg je voor elkaar. Ook voor tieners en jong-volwassenen zijn er activiteiten op doordeweekse avonden en in het weekend.

Na de zondagse dienst is er altijd de gelegenheid om koffie met elkaar te drinken. Hiervan wordt door bijna iedereen gebruik gemaakt, om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Ook hebben we een aantal keren per jaar een gezamenlijke maaltijd.

Groeien in geloof
Voor mensen die al heel lang gelovig zijn, en voor mensen die nog maar heel kort geloven, is het belangrijk om te blijven groeien. Daarom worden er ook regelmatig diverse cursussen aangeboden die gevolgd kunnen worden. Dit hoeven niet altijd cursussen te zijn die door de kerk zelf gegeven worden, maar kunnen ook cursussen zijn die door andere kerken of instellingen worden verzorgd.

De cursus kan ook heel praktisch van aard zijn, waarbij je leert om christelijke principes toe te passen in opvoeding, financiën, huwelijk, relaties, etc. Heel veel niet specifiek christelijke cursusaanbieders gebruiken ook vaak (onbewust!) christelijke principes in hun cursussen.  Op deze manier kun je leren je geloof ook toe te passen in de keuzes die elke dag gemaakt moeten worden, en de vrucht daarvan proeven!

Themadiensten
Om het mensen gemakkelijker te maken af en toe iemand uit te nodigen om kennis te maken met Gods Liefde (iets wat onze eigen harten intens geraakt heeft) organiseren we regelmatig themadiensten.
Het voordeel van een themadienst is dat het onderwerp al lang van te voren bekend is, zodat dit bij de uitnodiging al verteld kan worden.
Een ander voordeel van het bekend zijn van het onderwerp is dat ook andere mensen ingeschakeld kunnen worden bij de dienst zodat een zeer afwisselende dienst ontstaat.

En natuurlijk bent u altijd van harte welkom om eens te proeven en te onderzoeken of onze kerk ook uw geestelijk ‘thuis’ zou kunnen zijn…

Hoe komt de Kerk van de Nazarener aan zijn naam?