Kerkdiensten

Prekenserie over gebed: Met je hoofd in de wolken en je voeten in de klei

Prekenserie over gebed: Met je hoofd in de wolken en je voeten in de klei

Stél…, dat gebeden werkelijk gehóord worden… Stél…, dat gebeden werkelijk vérhoord kunnen worden… Stél…, dat er terúg gesproken kan worden…, en dat je ‘God’ kunt verstáán… Stél…, dat er nog heel veel over bidden, en over omgaan met God, te leren is… Vanaf zondag 5 februari gaan we in de […]

Read More →

Flyers beide kerstdiensten 2016

Flyers beide kerstdiensten 2016

Uiteraard houden we zoals altijd dit jaar weer twee kerstdiensten. Op zaterdagavond 24 december start de kerstavonddienst om 19.30 uur in De Hoeckenisse. Op kerstmorgen begint de gezinsdienst om 10.30 uur. Wil je anderen uitnodigen voor de mooie diensten, deel dan deze flyers op social media, print ze uit en […]

Read More →

Tienerdienst 13 november; Game of life

Tienerdienst 13 november; Game of life

Op zondag 13 november organiseren de tieners van onze kerk een tienerdienst met als thema ‘Game of life’. De vraag ‘Wat doe ik met mijn leven?‘ staat centraal. Veel tieners stellen bewust of onbewust die vraag en hebben daar niet gelijk een antwoord. Frank Holleman gaat met ons nadenken over […]

Read More →

Prekenserie ‘Moeilijke levensvragen’

Prekenserie ‘Moeilijke levensvragen’

Er zijn altijd vragen waar veel mensen bewust of onbewust mee rondlopen, zeker als je leven niet zo loopt als je zou willen. En zulke levensvragen zijn vaak ook niet in één zin te beantwoorden. De sprekers van onze kerk gaan de uitdaging aan om deze levensvragen te behandelen en […]

Read More →

Terugblik op doopdienst 12 juni 2016

Terugblik op doopdienst 12 juni 2016

Zondag 12 juni was er weer de jaarlijkse doopdienst in het zwembad van Klaaswaal. Vier dopelingen hebben hun geloof bevestigd door middel van de doop door onderdompeling. Hun getuigenissen waren indrukwekkend en soms ontroerend. Ieder heeft op zijn eigen manier zijn of haar relatie met God beschreven. Familie en vrienden […]

Read More →

Doopdienst

Doopdienst

‘Wat aarzel je nog…? Sta óp, en laat je dopen…! (Hand.22:16)’ Wat een belangrijke gebeurtenis in het leven van een christen! Gedoopt worden… Zo van waarde blijkbaar, dat Ananias op gebiedende wijs bovenstaande woorden aan Paulus richt. Tóón dat je voor Christus wilt leven, Paulus! Tóón dat je je oude […]

Read More →

Tienerdienst

Tienerdienst

10 April is er weer tienerdienst. De dienst wordt helemaal door tieners verzorgd. De band bestaat uit tieners en de liederen zijn door één van hen uitgekozen. Ook de preek is aansprekend voor tieners. O.l.v. Jaap Maris, de tienerpredikant, is de dienst voorbereid. De vorige tienerdiensten waren een groot succes. […]

Read More →

Goede Vrijdag en Pasen

Goede Vrijdag Op Goede Vrijdag 25 maart herdenken wij het lijden en sterven van Jezus. Om 19.30 zal de dienst beginnen waarin we het avondmaal vieren. Voorafgaand aan de dienst willen we graag gezamenlijk een maaltijd hebben waarin bijbelgedeeltes gelezen zullen worden. Vanaf 17.30 uur staat de deur voor u […]

Read More →