Notulen Jaarvergadering 2014

De notulen van de Jaarvergadering Kerk van de Nazarener Hoekse Waard zijn op de website achter inloggen te vinden. De notulen en actiepunten staan onder het kopje Downloads (voor leden).

Veel leesplezier