Permanente nominatie commissie

Op de jaarvergadering in februari jl. heeft u al kunnen vernemen dat de kerkenraad heeft besloten tot de instelling van een permanente nominatie commissie. Bijbehorende brief is hieronder opgenomen.

Uw reactie graag vóór 19 mei a.s.  Dit kan per mail aan één van de onderstaande leden van de nominatiecommissie:

Frank van den Akker:  frank@nazarene.nl
Harry Vervelde: h.a.vervelde@filternet.nl
Marja Knoot:  knootgroenewegen@filternet.nl
Peter van der Hoogt: pcvdh@online.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het kerkelijk bureau