Inzegeningsdienst Jaap Maris

Wij willen u van harte uitnodigen om bij de inzegeningsdienst van Jaap Maris aanwezig te zijn op zondag 2 september a.s., in de Hoeckenisse te Klaaswaal.
In deze feestelijke dienst zal Jaap worden ingezegend als predikant van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.
Voorganger in deze dienst: Arthur Snijders
De dienst begint om 15.00 uur. Voor de kleinsten is er crèche en voor de basisschoolkinderen is er een apart programma.