Het zondagschoolproject

De kinderen van de zondagschool sparen voor het KinderAdoptiePlan. Wij hebben gekozen voor 2 voedselprojecten in Roemenië. De Stichting Veritas  (http://www.veritas.ro/) , in Sighisoara, zorgt op dit moment voor 143 kinderen en tieners, in de kleuterklas en met naschoolse opvang.
De meeste van deze kinderen zijn van Roma afkomst(zigeuners) en veel komen uit erg arme gezinnen zonder hechte structuur. Dit komt meestal voort uit werkeloosheid, armoede, slechte behuizing, alcoholmisbruik en geweld. Veritas kan hen voorzien in warme maaltijden, goede 2e hands kleding, Bijbels onderwijs, huiswerkbegeleiding, sport en spel. Jaren achtereen werkt Veritas met deze kinderen en benadert hen met een holistische aanpak voor het hele gezin. Hierdoor zien zij dat deze kinderen groeien in hun zelfbewust zijn, betere schoolresultaten, een Bijbelse grondslag leggend van geloofsvertrouwen en Christelijke waarden. Zo mogen zij dromen voor een betere toekomst dan die hun ouders hebben gehad, gereed zijn om een baan te hebben en ook dat zij, op hun beurt, weer dienstbaar mogen zijn aan anderen.