Werk & Getuigenis in 2011

In 2011 is er weer project: Werk & Getuigenis. In dit project worden mensen in staat gesteld om dienend en toegewijd aan Christus de noodzakelijke faciliteiten te bouwen voor Nazarener gemeenten waar ook ter wereld met mensen van dezelfde toewijding.
Hierna volgen een drietal aspecten van vorige projecten.

Doel

Deelnemers aan W&G teams geven niet alleen hulp, maar brengen ook hun “know-how” over. Daarnaast is hun inzet een “getuigenis” van betrokkenheid voor de plaatselijke gemeente en de locale omgeving.

In het jaar 2006 hebben 20.581 deelnemers uit heel de wereld voor 506 jaar werk verricht en meer dan 12 miljoen dollar bijeen gebracht om gebouwen te realiseren.
In 2006 werden samen meer dan 1.000.000 vrijwillige arbeidsuren gewerkt en
werden wereldwijd meer dan 350 gebouwen gerealiseerd. Bijna elke dag één!

Kosten

Alhoewel de projectkosten en de reiskosten nog niet duidelijk zijn, ziet het “plaatje” er globaal als volgt uit:
Projectkosten: 20.000 dollar
Reis en verblijfskosten ca 900 euro p/p
Deelnemers kunnen binnen en buiten de gemeente sponsors werven voor hun deelname.
Sponsoracties kunnen in overleg met de plaatselijke zendingsraden plaats vinden.
Financieringsproblemen mogen niet leiden tot het afzien van deelname.

Team

Bij de teamsamenstelling wordt gelet op:

 • mix van leeftijden;
 • mix van vaklieden / niet –vaklieden;
 • mix van mensen met en zonder W&G team ervaring.

Selectiecriteria van het team:

 • samenstellingsvoorwaarden;
 • motivatie;
 • vaardigheden;
 • past iemand in het team.

Het voorbereidingsteam selecteert de binnengekomen aanmeldingen en neemt contact op met de aangemelde deelnemer. Mogelijk worden inlichtingen over deelnemers ingewonnen bij de plaatselijke predikanten.

Algemene “regels” tijdens het verblijf:
Het team gaat werken in een land waar een andere cultuur heerst en er ook mensen bij het project betrokken zijn die weer uit andere “culturen” komen…..
Andere “culturen” hebben b.v. ook andere ideeën over gedrag en gezagsverhoudingen…..
Daarnaast vraagt het werken in een team een bepaalde attitude.
Daarom enkele regels / afspraken vooraf:

 • tijdens het project wordt er niet gerookt en geen alcohol genuttigd;
 • wees bereid om allerlei voorkomende “klussen” te doen;
 • let op je taalgebruik: “shit” heeft b.v. een heel andere gevoelswaarde elders……
 • ga “verantwoord” om met materiaal en voeding;
 • accepteer de daar bestaande “gezagsverhoudingen”;
 • laat je gedrag een positieve uitstraling hebben op het team en de omgeving.